Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa
ul. Składowa 1, 62-060 Stęszew
kontakt: biuro@wtozk.org.pl

KRS: 0000634006
NIP: 9721266371
REGON: 365331470