Wielkopolskie Towarzystwo
Ochrony Zabytków Kolejnictwa

ul. Składowa 1, 62-060 Stęszew
kontakt: biuro@wtozk.org.pl

KRS: 0000634006
NIP: 9721266371
REGON: 365331470

Władze

Marek
Walczak

prezes zarządu

Mariusz
Herchold

wiceprezes zarządu

Piotr
Wojciechowski

sekretarz zarządu

Komisja Rewizyjna

Marlena
Sochańska

Dennis
Heise