Zarząd WTOZK

Andrzej Napierała
Andrzej Napierała/ Prezes Zarządu /
Andrzej Napierała
Andrzej Napierała/ Prezes Zarządu /
*/*

Mariusz Pawłowski
Mariusz Pawłowski/ Wiceprezes /
Mariusz Pawłowski
Mariusz Pawłowski/ Wiceprezes /
*/*

Marek Walczak
Marek Walczak/ Sekretarz /
Marek Walczak
Marek Walczak/ Sekretarz /
*/*

Krzysztof Matuszkowiak
Krzysztof Matuszkowiak/ Członek Zarządu /
Krzysztof Matuszkowiak
Krzysztof Matuszkowiak/ Członek Zarządu /
*/*

© 2020 Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.