Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa powstało 6 września 2016 roku jako stowarzyszenie, którego głównym celem jest otaczanie opieką wszelkich pozostałości dawnej kolei.

W tym celu 11 września 2021 roku powołaliśmy do życia izbę pamięci Stacja Stęszew, gdzie gromadzimy oraz udostępniamy do zwiedzania umundurowanie kolejowe, stare dokumenty i literaturę, oznakowanie i sygnalizację oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Izba ta znajduje się w Stęszewie, w powiecie poznańskim, przy ul. Składowej 1 i jest jednocześnie siedzibą naszego stowarzyszenia. Zapraszamy na profil w serwisie Facebook, gdzie publikujemy bieżące informacje, w tym terminy, w których Stację Stęszew można zwiedzać.