Wyposażenie stacji Poznań Wola

Naszym najważniejszym eksponatem jest nastawnica mechaniczna scentralizowana ze stacji Poznań Wola. Jeszcze kilka lat temu stanowiła wyposażenie nastawni dysponującej PWd. Urządzenia pochodzą z roku 1952, wyprodukowane zostały w Bydgodzszy oraz Krakowie. Dzięki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu mogliśmy pozyskać tą nastawnicę i umiejscowić w naszej izbie w Stęszewie. Oprócz nastawnicy otrzymaliśmy również semafor kształtowy, zegary oraz telefony.